Odstąpienie od umowy

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z zamówionym przez Klienta towarem, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży do sprzedawcy.

Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: Salon Jubilerski ROKO Marcin Jóźwiak ul. Toruńska 33 62-600 Koło Z dopiskiem: zwrot 3.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.

Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów. Klient proszony jest o wysłanie zwracanego towaru w miarę możliwości wraz z dowodem zakupu na adres: Salon Jubilerski ROKO Marcin Jóźwiak, ul. Toruńska 33, 62-600 Koło, lub o zwrot towarów osobiście w Salonie stacjonarnym.

Pobierz formularz zwrotu